Till startsidan
Translate

Priser & avtalsformer för gashandel

Här är våra aktuella gaspriser och avtalsformer.

Som alla Kraftringens privatkunder med gasvärme får du ett avtal med 100 % biogas och sparar därmed 205 kg CO2-utsläpp per använd megawattimme jämfört med motsvarande naturgasavtal.

Väljer du ett fast pris har du lite mer kontroll under avtalsperioden eftersom nettopriset per kWh inte kommer att ändras under avtalsperioden, endast moms. Om du däremot väljer rörligt gaspris ändras det varje månad och kan både gå upp och ner. Anvisningspris är det pris du får om du inte gjort ett aktivt val. 

Prisändringar till följd av ändrade skatter eller avgifter samt införande av nya skatter eller avgifter får dock ske och kan genomföras omedelbart och utan föregående underrättelse. Motsvarande gäller för andra ändringar till följd av ändrade författningsföreskrifter eller liknande föreskrifter. Av efterföljande faktura framgår det när prisändringen har skett och hur stor den är. 

Vill du teckna ett gasavtal?

Klicka här om du vill teckna gasavtal med oss

Alla priser i prislistan är i öre/kWh, årsavgift tillkommer 252 kr (315 kr inkl. moms).

Startdatum för befintliga kunder: 2019-03-01

Startdatum för nya kunder: 2019-03-01

Biogas 
 Avtal  Energipris, exkl. moms  Energipris, inkl. moms
 Fast pris, 1 år 68,60 85,75
 *Rörligt med bytesrätt, 1 år 63,40 (December 2018) 79,25
 Anvisningspris 75,80 94,75

 

Övrigt
Nätavgifter tillkommer och faktureras av din nätägare.

1 mars 2019 kommer årsavgiften övergå till en månadsavgift.

*Rörligt gaspris har en avtalsperiod på 1 år och gaspriserna ändras varje månad. Med rörligt gaspris blir det möjligt att byta avtalsform under pågående avtalsperiod om du vill.

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]