Till startsidan
Translate

Markavtalsprocessen

När vi planerar ett elarbete som till exempel en ombyggnad av luftledningar eller nedgrävning av jordkabel kan detta utföras enligt två olika metoder:

Servitutsavtal
Servitutsavtalet skrivs in i fastighetsregistret och ger oss rätt att ha en ledning eller anläggning på fastigheten. Den reglerar också vad vi får lov att göra och att vi måste ersätta alla eventuella skador som arbetet kan ge upphov till.

Ledningsrätt
I denna metod prövar Lantmäteriet som opartisk myndighet vår ansökan om att få utföra byggnationen. De bevakar också fastighetsägarnas intresse. Metoden används framförallt i större projekt.

Vilken metod som väljs beror på arbetets storlek och när det är tänkt att utföras. Detta eftersom ledningsrättsförfarande har en längre handläggningstid.

Markavtalsprocessen med servitutsavtal

1. Första kontakten med fastighetsägaren

Första kontakten

I ett första steg kontaktar vi dig med information om det kommande projektet. Här anger vi i korta drag arbetets omfattning.

 

2. Övergripande förklaring av arbetet

Övergripande förklaring av arbetet

Om du som fastighetsägare blir direkt påverkad av arbetet, till exempel genom grävning på din mark, blir du kontaktad av vår entreprenör. Entreprenören förklarar hur arbetet kommer att påverka just dig. Förklaringen sker via mejl eller på platsen där arbetet kommer att utföras.

 

3. Detaljerad information

Detaljerad information

Baserat på tidigare överenskommelse får du detaljerad information om var kabeln kommer att förläggas i marken. 

 


4. Fastighetsägarens godkännande

Fastighetsägarens godkännande

Du godkänner arbetet via telefon eller mejl.

 

 


5. Avtal

Avtal

Servitutsavtalet skickas till dig för underskrift. Det skickas sedan tillbaka till oss för underskrift och därefter får du din kopia. 

 

 
6. Avisering före start i fält

Avtal

Innan arbetet startar i fält skickar vi ut en avisering om att det är på gång.

 

 
7. Arbetet startar

Arbetet startarEfter att avtalet är påskrivet betalas en intrångsersättning ut. Därefter startar arbetet i fält.

 

 8. Återkoppling

ÅterkopplingNär arbetet är färdigt skickas en nöjdhetsförklaring ut till de fastighetsägare och kunder som har påverkats av arbetet. Detta fungerar som en bekräftelse att arbetet är avslutat och att marken är återställd.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]