Till startsidan
Translate

Exempel på sponsringssamarbeten

Storkprojektet

Här kan du läsa om några olika exempel på hur våra sponsringssamarbeten kan se ut:

Storkprojektet i Skåne

Vi har under flera år samarbetat med Storkprojektet i Skåne. Storkprojektet är en ideell förening som kämpar för att Skåne ska få tillbaka sin symbol – den vita storken, som en gång var en vanlig fågel i södra Sverige. Kraftringen bistår bland annat med kranbil vid ringmärkning av storkungarna.

Solcellsanläggning på förskola i Södra Sandby 

Solens energi kan få en lampa att lysa. Genom ett samarbete med förskolan Fågelsång i Södra Sandby medverkar Kraftringen till att göra barn medvetna om hur vi använder våra resurser. Vi har installerat en så kallad off grid-solpanel (fristående från elnätet) som är kopplad till fyra lampor inne i och en utanför ett fristående förråd på förskolan. 

Natur och Miljöboken

Natur & Miljöboken är ett läromedel inom miljö och hållbar utveckling för grundskolan årskurs 4-6. På ett roligt och pedagogiskt sätt får eleverna lära sig hur vi alla kan leva på ett sätt som bättre tar hänsyn till vår natur och miljö.

Trafikkalendern

Kraftringen har under flera år samarbetat med Trafikkalendern för att förbättra trafiksäkerheten i barnens närmiljö. Under läsåret 2014/2015 distribuerades material till drygt 30 000 lärare och 500 000 elever i åldern 6-12 år. Trafikkalendern vill inspirera och stödja skolans personal att arbeta med trafikfrågor som en del av lärandet för hållbar utveckling.

Vattenhallen Science Center

Vi har stöttat Vattenhallen sedan 2009 då de öppnade. Sedan dess har cirka 200 000 personer besökt centret. Syftet med Vattenhallen är att öka intresset för naturvetenskap och teknik hos barn och ungdomar och visa hur roligt och intressant det är. I Vattenhallen får besökaren uppleva tekniska och naturvetenskapliga fenomen med en direkt koppling till forskning, samhälle och näringsliv. Upplevelserna kombineras med teoretisk kunskap som är anpassad från förskolenivå till gymnasienivå.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]