Till startsidan
Translate

Brunnshög

Brunnshög är en ny stadsdel som växer fram i nordöstra Lund. När området är fullt utbyggt kommer omkring 40 000 människor att bo och vara sysselsatta här. Ambitionerna är exceptionellt höga – Brunnshög ska hysa världens bästa forsknings- och innovationsmiljö, och vara ett skyltfönster för hållbart svenskt stadsbyggande.

Kraftringen utvecklar koncept för energi, mobilitet och belysning på Brunnshög. I samarbete med Lunds kommun, Science Village Scandinavia, forskningsanläggningarna ESS och MAX IV, samt byggherrar i regionen, tar vi fram innovativa lösningar som uppfyller framtida generationers förväntningar.

Kraftringen bygger världens största lågtemperaturnät  

Hösten 2017 kommer Kraftringen att påbörja byggandet av världens största lågtemperaturnät på Brunnshög i Lund. Lågtempererad restvärme (30-50° C) finns i stora mängder och kommer från olika typer av fabriker och anläggningar. I de flesta fall utnyttjas den inte alls men Kraftringen vill istället återanvända den lågtempererade restvärmen från bland annat MAX IV och låta stora delar av Brunnshög få sitt värmebehov tillgodosett av återvunnen restvärme. Redan idag har vi tillgång till restvärme från MAX IV, och den förser fjärrvärmesystemet i Lund och snart kommer den att utnyttjas även i det nya lågtemperaturnätet. Det innebär att vi kommer att kunna förse nybyggnationen i Brunnshög med värme redan från start, vilket är planerat till 2019. Restvärmen kommer även att kunna användas till sådant som vi inte använder energi till idag, exempelvis uppvärmda busshållplatser och markvärme istället för sand eller grus när det är halt ute.

Miljövänligare transporter 

En ambition på Brunnshög är att minimera konventionell bilanvändning. Målsättningen är att minst två tredjedelar av transporterna sker till fots, med cykel eller kollektivtrafik. Kraftringen utvecklar belysning och uppvärmning där man går, cyklar och väntar så att resandet upplevs som attraktivt och säkert. Dessutom bidrar Kraftringen till kompletta fordonslösningar för elcyklar, elbilar och elmopeder.

Brunnshögskontraktet

Brunnshögskontraktet är en överenskommelse mellan Kraftringen, Lunds kommun, Lunds Renhållningsverk och VA SYD. Kontraktet undertecknades 2013 och avser samarbete om de tekniska försörjningssystemen kring energi, vatten, avlopp och avfall. Kreativitet och långsiktighet lägger grunden för smarta arbetsprocesser och god ekonomi när vi tillsammans bygger den hållbara stadsdelen Brunnshög.

Läs mer i pdf om den nya stadsdelen Brunnshög.
Läs mer om Brunnshög på Lunds kommuns webbplats.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]