Till startsidan
Translate

Hållbarhet överallt

Örtoftaverket - solceller

Hållbarhetstanken genomsyrar alla delar av Örtoftaverket. Allt som går att återvinnas ska göra det och fokus ligger alltid på att hitta lösningar som skapar både miljövinster och bidrar till en hållbar lokal tillväxt. Exempel på detta är:

  • Hur man återanvänt schaktmassorna från markförberedelserna till den fem meter höga vall som omgärdar området. Här har 30 000 växter av olika slag planterats, för att bidra till att minska Örtoftaverkets inverkan på omgivningen.
  • På pannhusets fasad och vid entrén sitter solceller som utvinner energi till internt bruk som belysning och ventilation.
  • I förbränningsprocessen uppstår en del värme som inte går att utnyttja i fjärrvärmenätet. Den energin leds ner till ett markvärmesystem som ska säkerställa att komponenter i processen kan kylas på rätt sätt. Ett mervärde blir då att marken runt verket hålls isfri året runt.

Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]