Till startsidan
Translate

Lokala värmeverk

Förutom det stora gemensamma fjärrvärmenätet i Lund-Lomma-Eslöv finns tre lokala fjärrvärmenät i Bjärred (15 GWh), Dalby (4 GWh) och Södra Sandby (1,5 GWh). I dessa tre nät produceras värmen i mindre lokala värmeverk som drivs med naturgas.

Anläggningen i Södra Sandby förser Sandbybadet och Killebäckskolan med värme, medan anläggningarna i Bjärred och Dalby värmer upp drygt 330 respektive drygt 60 fastigheter. I Dalby är fjärrvärmenätet under expansion i och med utbyggnaden av området Påskagänget.

Kraftringen arbetar med att utveckla samtliga fjärrvärmeanläggningar med målsättningen att minska användningen av fossila bränslen. Vår övergripande målsättning är att vår fjärrvärme ska vara fossilbränslefri år 2020.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]