Till startsidan
Translate

Miljöpolicy

Kraftringens affärsidé lyder: ”Tillsammans med våra medvetna kunder och samarbetspartners skapar vi energi som leder utvecklingen av det hållbara samhället”.

Affärsidén medför att Kraftringen aktivt tillvaratar möjligheter att erbjuda hållbara lösningar samtidigt som miljöaspekter hanteras i syfte att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet. För Kraftringen betyder det att:

  • Kraftringens intressenters krav och önskemål på såväl produkter och tjänster som verksamhet bemöts och hanteras löpande genom aktiva dialoger.
  • Kunder och samarbetspartners ska erbjudas stöd i sitt eget miljöarbete, till exempel genom energieffektivisering och omställning till förnybara energikällor med syfte att uppfylla deras behov med minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Samverkansmöjligheter ska sökas med olika aktörer för att kunna tillvarata restflöden i samhället, uppnå en högre energieffektivitet, påskynda omställningen till förnybara energikällor och värna den biologiska mångfalden.
  • Kraftringens medarbetare ska ha hög kompetens och engagemang i miljöfrågor vilket även gynnar Kraftringens intressenters miljöarbete och samhället i stort.
  • Miljöaspekterna beaktas i hela vår värdekedja, från inköp av produkter och tjänster till hantering av avfall. Störst fokus läggs vid att uppnå en fossilbränslefri och energieffektiv värdekedja.

Kraftringen är miljöcertifierat, vilket driver och säkerställer att ständiga förbättringar sker i miljöarbetet med lagens krav som basnivå.

Lund 2018-09-03
VD Sezgin Kadir

Vill du veta mer?

Om du är intresserad av att veta mer är du välkommen att kontakta oss som jobbar med hållbarhet.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]