Till startsidan
Translate

Intressentdialoger

Omvärldens förväntningar på Kraftringen som en samhällsengagerad aktör blir allt tydligare. Som kommunägt energibolag har vi en både given och viktig roll i samhällsutvecklingen  inte minst vad gäller hållbarhetsfrågor. Dessutom ska vi vara drivande i omställningen till förnybara energikällor och arbeta brett med energieffektivisering. För att lyckas med detta för vi dialoger och har samarbeten med andra aktörer, såsom kunder, samarbetspartners, myndigheter, högskolor, kommuninvånare och medarbetare. 

Genom till exempel samverkansmöten, kundevent och intressentdialoger om hållbarhet pratar vi med kunder och andra aktörer kring frågor som kan handla om allt från vår roll i samhället, leveranssäkerhet, energieffektivisering och långsiktiga affärsrelationer. Vi får genom dessa aktiviteter viktig information och kunskap som är en viktig del i vår verksamhetsutveckling.

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]