Till startsidan
Translate

Frågor och svar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om elbilsladdning för företag. Klicka på frågan för att komma direkt till svaret längre ner på sidan.

Vad kostar det att skaffa elbilsladdare?

En laddare med två ladduttag, som kan ladda två elbilar samtidigt, kostar cirka 20 000- 40 000 kronor. Priset beror på vilken laddeffekt och vilka funktioner laddaren har. Det tillkommer en kostnad för installation som varierar beroende på förutsättningarna på plats. Vi erbjuder också tjänster för administration och underhåll för att det ska bli så enkelt som möjligt att ladda era elfordon.

Finns det tillräckligt med efterfrågan för att det ska löna sig att installera laddstolpar?

I allra högsta grad! Det finns cirka 25 000 laddbara bilar i Sverige och 1 000 stycken bara i Kraftringens ägarkommuner Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. De behöver alla kunna laddas på ett säkert och smidigt sätt. Vi erbjuder enkla lösningar för en säker och kundanpassad laddlösning.

Hur lång tid tar det från beställning av laddstoplar till att allt är på plats?

Med leveranstid och installation inräknat tar det cirka 6-8 veckor.

Kan man sätta upp laddstolpar var som helst?

Ja i princip, men man bör se till att de blir lättillgängliga. Till exempel kan man sätta en laddare för två bilar där man har motstående parkeringsplatser. Ladduttagen kan då nås från fyra platser och om det står fulladdade bilar på två platser går det ändå att komma åt att ladda. Man bör också tänka på att olika bilar har ladduttag på olika ställen.

För att undvika långa kabeldragningar kan det vara bra att fundera på var du har möjlighet att ansluta till ditt elnät.

Behöver jag göra något förarbete innan jag beställer laddarna?

Vi hjälper gärna till med att se över ditt företags behov av elbilar så att du beställer laddare som matchar ditt behov. Vi ser också över din elanvändning och ditt abonnemang och föreslår sedan en kostnadseffektiv lösning som använder befintlig kapacitet i så hög grad som möjligt.

Behövs det bygglov för att sätta upp laddstolpar?

Normalt sätt behövs inget bygglov om man inte bygger skärmtak och liknande vid laddarna.

Kommer installationen av laddstolpar lämna spår i vår utomhusmiljö?

Nej, det enda som kommer synas ovan mark är själva laddstolpen.

Kommer installationen att innebära strömavbrott och går det i så fall att planera dem till vissa tider?

Offentligt placerade laddare kommer inte medföra strömavbrott som märks av allmänheten. Installationer i flerfamiljshus, företag eller villor kan medföra strömavbrott om den befintliga elcentralen behöver byggas om. Du kan alltid ge önskemål om när på dygnet strömmen ska brytas, men om det ska ske på kvällstid blir installationen något dyrare.

Hur vet jag hur mycket el som har använts för elbilsladdning?

Våra laddare har energimätare. All laddning registreras och du kan få rapporter med laddstatistik. Laddarna har också RFID-läsare, vilket gör att man kan få laddstatistik per användare.

Vilka referenser har ni?

Vi installerade den första laddstolpen för elbilar i Lund 2009 och vi hade elbilar i vår egen fordonsflotta långt innan dess. Vi har installerat laddare på bland annat Mårtenstorget, Renhållningsverket och Medicon Village i Lund.

Varför ska jag som arbetsgivare erbjuda elbilsladdning på jobbet?

Genom att investera i laddlösningar stärker företaget sin hållbarhetsprofil, bidrar till en omställning till hållbara transporter och förenklar för kunder och medarbetare att ta steget från fossilbil till elbil.

Med elbilar kommer du dessutom att få en kostnadseffektiv fordonsflotta.

Kan jag få stolparna med egna färger och logga?

Ja, det går att få både laddare och stolpar lackade efter önskemål. Det går också att få önskad logga på laddaren.

Kan jag ta betalt av mina medarbetare när de laddar?

Ja, med våra system för detta kan den som laddar faktureras efter exakt de antal kilowattimmar som personen har laddat. Vi har också system som gör att de anställda kan direktfaktureras av oss.

Går det att styra så att enbart våra kunder, gäster, medarbetare eller boende kan ladda?

Ja, vi har smidiga betallösningar som gör detta möjligt. Läs gärna mer om detta under Smarta tjänster.

Blir jag bunden till Kraftringen om jag köper laddlösning av er?

Du och dina anställda får tillgång till Kraftringens publika nätverk av laddare, men då de flesta publika laddare har någon form av öppen betallösning så går det att använda dem också.

Måste jag förmånsbeskatta mina medarbetare?

Ja, om du inte tar betalt av de anställda för elen de laddar hos er ska elbilsladdningen förmånsbeskattas enligt Skatteverkets regler. Läs mer på Skatteverkets webbplats.

Hur håller jag reda på vem som har laddat?

Vi erbjuder system med RFID-taggar, till exempel de anställdas passerkort, som kan användas för identifiering av vem som laddar och hur mycket personen har laddat.

Kan jag visa mina kunder och medarbetare hur många bilar som har laddats och vad det innebär i sparade utsläpp?

Ja, vi kan räkna fram nyckeltal på hur mycket utsläpp som ni har sparat.

Vilket underhåll krävs?

Vi rekommenderar en årlig service där vi ser över kontakter, anslutning, säkerhetsfunktioner mm. Läs mer om vår tjänst Serviceavtal.

Låter laddstationerna något när de är i bruk?

Nej, de ger inga ljud ifrån sig.

Vad händer om det inte fungerar?

Om du har problem med laddarna anmäler du detta till vår kundservice. Många problem kan lösas genom att vi kopplar upp oss mot laddaren och gör åtgärder på distans. I vissa fall kan åtgärder på plats krävas. Det hanteras av vår serviceorganisation.

Finns det några risker med att ladda?

En elbilsladdare är speciellt framtagen för laddning av fordon och klarar en högre laddeffekt än ett vanligt eluttag. Det går därför snabbare att ladda bilen i laddaren, än vad det hade gjort i ett vanligt eluttag. Det finns också säkerhetsrisker med att ladda bilen i ett vanligt eluttag eftersom laddningen kräver stora strömstyrkor. När vi installerar elbilsladdare går vi igenom fastighetens elsystem så att du kan ladda bilen tryggt.

Behöver fastighetens elsystem anpassas för att man ska kunna ladda bilen snabbt och säkert med elbilsladdare?

Innan vi installerar laddstolpar hos dig ser vi över ditt elsystem och säkerställer att laddaren är anpassad efter fastighetens förutsättningar.

Vilka subventioner ger staten till företag vid köp av elbil?

Supermiljöbilspremie – När du köper en supermiljöbil ger premien 35 % av skillnaden i nybilspris mellan denna bil och en närmast jämförbar bil, dock högst 40 000 kronor. För en laddhybrid är premien 17,5 % av skillnaden i nybilspris mellan supermiljöbilen och närmast jämförbara bil, dock högst 20 000 kronor.

Den som leasar en supermiljöbil är tyvärr inte berättigad till premien. Det beror på att bilen ägs av leasinggivaren. Premien betalas alltså ut till leasinggivaren när de köper en ny supermiljöbil och leasar den vidare till en leasingtagare.

Läs mer hos Transportstyrelsen.

Femårig skattebefrielse – Personbilar, lätt lastbil och lätt buss betalar inte fordonsskatt under de första fem åren, från det att bilen har blivit skattepliktig för första gången. Skattebefrielsen gäller för bilar som blivit skattepliktiga för första gången den 1 januari 2013 eller senare och som klassificerats i utsläppsklasserna Euro 5, Euro 6, El, Elhybrid eller Laddhybrid.

Bilens koldioxidutsläpp vid blandad körning får inte överstiga det beräknade högsta tillåtna koldioxidutsläppet i förhållande till bilens tjänstevikt. Om bilen är klassificerad i utsläppsklass El eller Laddhybrid får bilen vid framdrivning inte förbruka mer elektrisk energi än 37 kWh per 100 kilometer. Läs mer här.

Är det bättre att köra på kolkraft än på diesel?

Eldrivna fordon är inte mer hållbara än elen de kör på. Om en elbil kör på el från ett kolkraftverk visar många studier att utsläppen av koldioxid blir ungefär lika höga, eller till och med högre, än ett motsvarande fossildrivet fordon.

Elen i Sverige har förhållandevis låga utsläpp av koldioxid. Om man räknar med nordisk medelel så minskar utsläppen från driften med cirka 90 % när man byter från en modern fossilbil till en modern elbil.

Hur påverkar elbilar miljön?

Alla fordon påverkar miljön vid tillverkning och vid användning. Elbilar har under användningsfasen betydligt lägre miljöpåverkan vad gäller koldioxid än fossilbilar.

Under tillverkningsfasen visar många studier på att elbilar har något högre utsläpp av koldioxid än fossilbilar, vilket beror på produktionen av batterier. Flera elbilstillverkare jobbar därför med att ta fram lösningar för att återanvända bilarnas batterier till energilagring, vilket förlänger livslängden och därmed minskar utsläppen över batteriets livscykel.

Är litium ett framtida problem?

Efterfrågan på litium har ökat i takt med ökad användning av batterier. Det finns flera bedömningar av hur stora världens tillgångar av litium är och i dagsläget råder ingen brist. Om efterfrågan ökar ännu mer kan dock brist uppstå. Det kan komma att sätta press på elbilsproducenter att hitta system för att återanvända batterier, återvinna litium, eller att byta till en litiumfri batteriteknik.

Finns livscykelanalyser på elbilar?

Livscykelanalys är en metod för att se helhetsbilden av hur stor den totala miljöpåverkan blir under en produkts livscykel. En engelsk sammanfattning av livscykelanalyser på elbilar finns här. Sammanfattning av artikeln på svenska finns här.

Ur ett livscykelperspektiv släpper Nordisk elmix ut cirka 0,1 kg CO2e/kWh, och el från ett kolkraftverk cirka 0,8 kg CO2e/kWh. Bensin släpper ut cirka 0,3 kg CO2/kWh.

Elbilar använder ungefär en tredjedel så mycket energi som en modern bensinbil, vilket gör att utsläppen under driften blir cirka 90 % mindre för en bil som beräknas gå på Nordisk elmix och ungefär lika stor för en bil som beräknas gå på kolkraftsel. Vilket sätt som är mest korrekt att räkna på ur ett systemperspektiv råder det delade meningar om. Elbilar laddas nästan uteslutande på natten. Vilken el som används på marginalelen bestäms därför på kort sikt av vilka existerande produktionsanläggningar som då börjar producera.

På lång sikt bestäms marginalelen av ändringar i elproduktionens sammansättning. Vilka produktionskällor som det investeras i nu och i framtiden påverkar vad marginalelen kommer att bestå av.

Elbilar som har möjlighet att använda förnybar el har stor potential att bidra till utsläppsminskningar i transportsektorn.

Läs mer om marginalel här.

Har du fler frågor?

Kontakta oss genom att fylla i vårt kontaktformulär. Vi återkommer till dig så snart vi kan. 


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]