Till startsidan
Translate

Inmatning av biogas på Kraftringens gasnät

1 januari 2018 trädde en lagförändring i naturgaslagen i kraft för att underlätta för inmatning av biogas på det svenska gasnätet. Du som vill leverera gas vid inmatningspunkt eller leveranspunkt i Kraftringens gasnät är varmt välkommen att höra av dig till oss. Nedanstående kvalitetsspecifikationer gäller för den gas vi kan ta emot. På det svenska gasnätet är det möjligt att mata in naturgas eller biogas av naturgaskvalitet.

Referenstillstånd

Referenstillstånd i ISO-standarder skiljer sig i fråga om temperatur, då det enligt dessa standarder avseende volymer för torr gas är gällande vid 15 °C. Avseende övre värmevärde och övre wobbeindex gäller värmemängd som utvecklas vid värmning eller kylning till 15 °C.

Kvalitetsspecifikationer

Gasen du levererar ska vara tekniskt fri från luftformiga, fasta eller flytande ämnen i de mängder som kan innebära risk för igensättning, korrosion eller på annat sätt skada normala gasinstallationer och gasutrustningar. Undantag görs för vätskeformiga föroreningar som förekommer i mycket små droppar och som är omöjliga att avlägsna från gasen.

Gasen ska ha en temperatur mellan 0 och 50 °C för att inte skada rörledningar och utrustning, samt för att inte orsaka nerkylning av mark. Kortvarigt kan gas med en temperatur ner till -10 °C accepteras.

Kvalitetsspecifikationen knyts till gällande och föreslagna ISO-standarder genom en omräkningsfaktor, i tabellen nedan skriven som O.

Kvalitetsspecifikation
Parameter Standard (EN ISO) Värde
Övre wobbeindex 6976, 15971 13,6 - 15,5 kWh/Nm3
Relativ densitet 6976, 15970 0,555 - 0,7 mg/Nm3
Svavel (S) totalt 1 6326, 19739 O * 20,0 mg/Nm3
Svavelväte (H2S) och karbonylsulfid (COS) 6326-1, 6326-3, 19739 O * 5,0 mg (S)/Nm3
Odorant 2 6326-3, 19739 O * 6,0 mg (S)/Nm3
Ammoniak (NH3)   3,0 mg/Nm3
Siloxaner   1,0 mg/Nm3
Syre (O2) 6974-3, 6974-6, 6975 0,1 mol %
Koldioxid (CO2) 6974-1 - 6974-6, 6975 2,5 mol %
Kolvätedaggpunkt vid 7 MPa 23874, 12148 -2,0 °C
Vattendaggpunkt vid 7 MPa 6327, 18453, 1010-1 - 1010-3 -8,0 °C
Hydratbildning 3   -8,0 °C
Metantal   65

Omräkningsfaktor O = 0,947.
1 Exkl. svavel för odorisering
2 Avser årsmedelvärde, kortvarigt kan O * 16,0 mg (S)/Nm3 accepteras.
3 Ska vid en temperatur av - 8ºC eller högre inte kunna förekomma vid förekommande trycknivåer upp till 70 Bar (a).

Särskilt toleransområde för gas som avlämnas i inmatningspunkt

För att uppnå acceptabel noggrannhet vid fastställande av energimängder enligt nu gällnade mätföreskrifter fordras begränsningar för övre wobbeindex och övre värmevärde för gas som avlämnas vid inmatningspunkt. Begränsningarna ska baseras på aktuella förhållanden och ska godkännas av Kraftringen där inmatningen ska ske.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]