Till startsidan
Translate

Elnätsavgifter för produktion – företag

Här hittar du våra elnätsavgifter för dig som har en produktionsanläggning.  

Elnätsavgifter
Inmatning av el
Elnätsavgifter IN20 IN20S IN04 IN04M
Anslutningsspänning (kV) 10-20 10-20 0,4 0,4
Fast avgift (kr/år) 24 000 3 000 3 000 -
Abonnemangsavgift (kr/kW per år) 85 - - -
Nätersättning (öre/kWh) 3,0 3,0 5,0 5,0

Elnätsavgift IN20 – gäller för inmatning vid högspänning >1 500 kW.

Elnätsavgift IN20S – gäller för inmatning vid högspänning ≤ 1 500 kW.

Elnätsavgift IN04 – gäller för inmatning vid lågspänning.

Elnätsavgift IN04M – gäller anslutningar vid lågspänning. Inmatningen ska ske via samma huvudsäkringar som uttaget och mängden uttagen energi från nätet ska under kalenderåret överstiga mängden inmatad energi till nätet.

Samtliga avgifter är angivna exklusive moms. 


Tillämpningsbestämmelser

Prislistan gäller per anslutningspunkt och under förutsättning att avtal finns. Avräkning för aktuell månad sker i början av nästkommande månad.

Fast avgift
Avgift för mätning, beräkning och rapportering per anslutningspunkt.

Abonnemangsavgift
Avgift för tecknat abonnemang i respektive anslutningspunkt. Abonnerad effekt fastställs i förväg och ska minst motsvara den högsta inmatade timmedeleffekten under året.

Nätersättning
Ersättning för reduktion i överföring från regionnät samt förlustreduktion i lokalnätet som inmatningen från produktionsanläggningen medför.

Förbrukning
Om inte annat nätabonnemang för förbrukning finns i anslutningspunkten faktureras uppmätt förbrukning på separat förbrukningsabonnemang enligt normal säkringstariff med 16 A säkring. På detta abonnemang faktureras även gällande myndighetsavgifter.

Reaktiv effekt                     
Överstiger uttagen reaktiv effekt den avtalade gränsen debiteras överuttaget med 100 kr/kVAr. 

Mätning
Insamling och rapportering av timvärden sker enligt gällande föreskrifter.

Har du några frågor?

Du är alltid välkommen att ringa oss på 020-32 61 00 eller skicka e-post till oss om du undrar över något.


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]