Till startsidan
Translate
Entreprenadchef och tf Verksamhetsområdeschef
Mattias Karström
0705-25 38 16

Elkraft

Entreprenad - elkraft
Kraftringen har ett komplett utbud av tjänster inom energisegmentet för elnätsbolag, byggbolag, kommuner, markentreprenörer och industrier. Våra tjänster baseras på en nära kundrelation där vi tar tillvara varje kunds specifika krav och önskemål, med vår erfarenhet som bas.

Vår styrka ligger i att vi har kompetens inom hela elkraftsområdet: låg-, mellan- och högspänning. Vi utför såväl stora som små åtaganden – allt från kabelförläggning och byggnation av nätstationer till mätarbyten och felavhjälpning.

Detta är vi kraftfulla inom

  • Planering, projektering, beredning och projektledning 
  • Byggnation, hela vägen från beredning till spänningssättning 
  • Service- och beredskapsavtal med erfarna servicetekniker för trygghet, dygnet runt, året om
  • Termografering 
  • Fälttjänster i svår terräng 
  • Drift, underhåll, felavhjälpning och beredskap 

Serviceavtal 

Förutom de tjänster som beskrivs ovan erbjuder vi kunder som har egna distributionsnät för el, gas eller värme heltäckande serviceavtal. Med serviceavtal kan verksamheten ägna sig åt sin spetskompetens och Kraftringen sköter lagkrav, felavhjälpning, avläsningar med mera.

Fördelar med oss

Vi erbjuder kostnadseffektiva lösningar och har heltäckande kompetens inom totalentreprenader, utförandeentreprenader, projektering/beredning, drift, underhåll, beredskap och fälttjänster.

Vi har cirka 200 medarbetare som utgår Kraftringens kontor i Falkenberg, Gislaved, Växjö, Helsingborg, Lund, Eslöv och Torsås och vi har ett väletablerat nätverk av lokala underentreprenörer över hela verksamhetsområdet. Tillsammans skapar vi en ljusare, varmare och mer hållbar framtid.

Kontakta oss

Kontakta oss så berättar vi mer om våra tjänster inom elkraft. 


Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]