Till startsidan
Translate

Samrådsmöte om Gunnesboverket

2019-01-07 17.13

Kraftringen Energi AB planerar att bygga om Lunds hetvattencentral, även känt som Gunnesboverket. Därför behöver nytt tillstånd enligt miljöbalken sökas. Inför en tillståndsprövning ska man samråda med de som kan vara berörda av verksamheten. Du som bor eller verkar inom ca 500 meters radie från verket bjuds därför nu in till samrådsmöte den 30 januari kl. 18.00-20.00 i matsalen på Gunnesboskolan.

Samrådsmötet utannonseras i lokalpressen och ett informationsblad delas ut till alla boende och näringsidkare i närheten av verket. Se annonsunderlaget här.

Läs mer om projektet och anmäl din närvaro på samrådsmötet på kraftringen.se/gunnesboverket

 

Kontakta oss

Jag tar tacksamt emot frågor, synpunkter och önskemål från dig. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter och ditt ärende i fälten nedan. Jag återkommer till dig snarast.

Mottagare
[namn]